شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
اهاشمي:مروز چطور آقاياني پيدا مي‌شوند تعامل با دنيا را ذلت حساب مي‌کنند چه ذلتي؟ هر جا علم بود ما بايد براي به دست آوردن آن به آنجا برويم.
در پاسخ بايد گفت وقتي علم را خودمان توليد کرده ايم ومي توانيم بيشتر از اين راهم توليد کنيم ديگر کجا برويم؟؟؟؟؟؟؟
تو بچه هاتو درست تربيت ميكردي بهتر بود نياز نيست برا ديگران تعيين تكليف كني
مظلوم مقتدر: اين چيزا رو نمي فهمن والا تا حالا اين همه متحمل ذلت نمي شديم
نادان را از هر طرف بخواني نادان است
-خلوت دل
واقعا که نادان هميشه نادان است !!!!!!!!!
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top