شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سرانجام پس از لابي هاي مكرر، فيلم موهن و سراسر اشكال "رستاخيز " اجازه ي اكران گرفت و علي رغم تلاش عده اي از علما و بزرگان، متاسفانه روز عيد بنا بر اكران اين فيلم دارند.
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top